ประชุมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุตำบลดอนรวก ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

10 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบต.ดอนรวก ร่วมประชุมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุตำบลดอนรวก ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนรวก โดย นายทองหล่อ มีใจดี ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนรวก ได้ชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนรวก และแนวทางการดำเนินงาน ต่อๆ ไป