มอบของขวัญให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลดอนรวก นักเรียนโรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม และนักเรียนโรงเรียนวัดสุขวราราม เนื่องในวันคริสต์มาส 2565

23 ธันวาคม 2565 นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วยนางสาวนงค์รัก ชูราศรี กำนันตำบลดอนรวก มอบของขวัญให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลดอนรวก นักเรียนโรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม และนักเรียนโรงเรียนวัดสุขวราราม เนื่องในวันคริสต์มาส 2565