ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนรวก เพื่อรายงานผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาร่างแผนสุขภาพชุมชนตำบลดอนรวก ประจำปี 2566

30 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วยนางสาวนงค์รัก ชูราศรี กำนันตำบลดอนรวก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.ดอนรวก ผอ.รพ.สต.ดอนรวก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวราราม ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนรวก เพื่อรายงานผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาร่างแผนสุขภาพชุมชนตำบลดอนรวก ประจำปี 2566 ของหน่วยงานในพื้นที่ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก