ร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

22 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 07.30 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วยนางสาวนงค์รัก ชูราศรี กำนันตำบลดอนรวก ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.ดอนรวก นายอำนวย บุญเปรี้ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม และคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม ร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง