ร่วมมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ให้กับผู้ประสบปัญหาอุทกภัย

10 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 14.30 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบต.ดอนรวก ร่วมมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ให้กับผู้ประสบปัญหาอุทกภัย