โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

23 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 16.00 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วยนางสาวนงค์รัก ชูราศรี กำนันตำบลดอนรวก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.ดอนรวก ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566