โครงการใส่ใจวัยเก๋ากับเราองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการใส่ใจวัยเก๋ากับเราองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม : ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง สูงวัย ใส่ใจสุขภาพด้วยสมุนไพร & กิจกรรม : “การทำสเปรย์ไล่ยุงจากสมุนไพร” ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ดอนรวก โดยมี นายทองหล่อ มีใจดี ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนรวก กล่าวบูชาพระรัตนตรัย & กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการนี้ มี นางสาวนงค์รัก ชูราศรี กำนันตำบลดอนรวก ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กลุ่ม อสม. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดอนรวก ตำรวจสายตรวจตำบลดอนรวก ผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ