Monthly Archives: ตุลาคม 2022

เข้าตรวจดูความคืบหน้าโครงการลงหินคลุก  หมู่ที่ 5 บ้านดอนรวกใหญ่

วันอังคารดี ที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 08:30 น.
– นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก ได้มอบหมายให้ นายทองม้วน สังข์จันทร์  และ นายวิรัตน์  ศรีอุ่นดี รองนายก อบต.ดอนรวก พร้อมกับคณะผู้บริหาร และ คณะกรรมการตรวจการจ้างเข้าตรวจดูความคืบหน้าโครงการลงหินคลุก  หมู่ที่ 5 บ้านดอนรวกใหญ่

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

21 ตุลาคม 2565 วันนี้ เวลาประมาณ 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก นำโดย นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนรวก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ บริเวณถนนหมู่ที่ 2 ถนนเรียบคลองสายท่าเรือ – บางพระ (หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก) และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนรวก

โครงการใส่ใจวัยเก๋ากับเราองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20 ตุลาคม 2565 วันนี้ เวลาประมาณ 09.30 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการใส่ใจวัยเก๋ากับเราองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม : ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง สมุนไพรไทย ใส่ใจสุขภาพ & กิจกรรม : “การทำยาหม่องไพล” ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ดอนรวก โดยมี นายทองหล่อ มีใจดี ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนรวก กล่าวบูชาพระรัตนตรัย & กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการนี้ มี นางสาวนงค์รัก ชูราศรี กำนันตำบลดอนรวก ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กลุ่ม อสม. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดอนรวก ตำรวจสายตรวจตำบลดอนรวก ผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ

ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ณ หมู่ที่ 3 บ้านสระสี่เหลี่ยม

19 ตุลาคม 2565#วันนี้ นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบต.ดอนรวก ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ณ หมู่ที่ 3 บ้านสระสี่เหลี่ยม

เข้าควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลดอนรวก

17 ตุลาคม 2565#วานนี้ เวลาประมาณ 15.00 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก มอบหมายให้ นายทองม้วน สังข์จันทร์ รองนายก อบต.ดอนรวก และงานสาธารณสุข อบต.ดอนรวก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดอนรวก เข้าควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลดอนรวก