Daily Archives: พฤศจิกายน 10, 2022

ร่วมการประชุมชี้แจงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)

9 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบต.ดอนรวก เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) โดยมีนางสาวพรทิพย์ นิลวิสุทธิ์ เกษตรอำเภอดอนตูม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม เป็นผู้ดำเนินการชี้แจงข้อมูลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุ

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

8 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 20.00 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบต.ดอนรวก เข้าร่วมโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยมีนายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอดอนตูม เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้