Category Archives: Uncategorized

กำหนดสมัยประชุมสภา

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการจับรางวัลให้กับผู้สูงอายุในตำบลดอนรวก

วันที่ 20 ธ.ค. 2561 ชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ร่วมกับ คณะผู้บริหารอบต.ดอนรวก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีอำเภอดอนตูม ประธานชมรมคนนักในหลวง รพ.สต.ดอนรวก และ กศน.อ.ดอนตูม โดยมีนายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอดอนตูม เป็นประธาน ในกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการจับรางวัลให้กับผู้สูงอายุในตำบลดอนรวก
20 ธ.ค. 2561 อบต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ร่วมกับนายมารุต มหายศนันท์ ปลัดอำเภอดอนตูม กำนันผู้ใหญ่บ้าน กรมชลประทาน และ ชป.ร้อย รส.อ.ดอนตูม เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพิพาททางที่ดิน หมู่ที่ 2 ต.ดอนรวก และเจรจากับทั้งสองฝ่ายเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไ

รายงานการประชุมสภา

Elementor #8742