พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม