กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการจับรางวัลให้กับผู้สูงอายุในตำบลดอนรวก

วันที่ 20 ธ.ค. 2561 ชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ร่วมกับ คณะผู้บริหารอบต.ดอนรวก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีอำเภอดอนตูม ประธานชมรมคนนักในหลวง รพ.สต.ดอนรวก และ กศน.อ.ดอนตูม โดยมีนายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอดอนตูม เป็นประธาน ในกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการจับรางวัลให้กับผู้สูงอายุในตำบลดอนรวก