รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2566 (อบต.ดอ

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

ปี 65 ใหม่ 3