ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

– ทางหลวงแผ่นดิน จำนวน 1 สาย
– ถนนลาดยาง จำนวน 20 สาย
– ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่างๆ จำนวน 14 สาย
– ถนนดินเชื่อมหมู่บ้าน จำนวน สาย
– ถนนดินเชื่อมหมู่บ้าน จำนวน 5 สาย

การโทรคมนาคม

– เนื่องจากอยู่ใกล้เขตอำเภอดอนตูม และอำเภอเมืองนครปฐม จึงยังไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข   ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

– ตู้โทรศัพท์ตามหมู่บ้านมีครบทุกหมู่บ้าน

– มีโทรศัพท์ มือถือใช้   80 เปอร์เซ็นต์

การไฟฟ้า

– หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้ามีทุกหมู่บ้าน อัตราการใช้ไฟฟ้าของประชากร 100 เปอร์เซ็นต์