องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

วิสัยทัศน์

คำขวัญ: อบต.ดอนรวก
ชุมชนลาวครั่ง โด่งดังหลวงพ่อแดง
แหล่งเกษตรอินทรีย์ ประเพณีแห่ธง ดงลานจักสาน
สระใหญ่ของโบราณ ตำนานขึ้นศาลเจ้าพ่อ

ชุมชนน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม สนับสนุนเวทีประชาคมตำบล ประชาชนอยู่ดีกินดีตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง

DOC220124-22012024160826 ( EIT) 2024

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ภาษี


ประกาศราคากลาง


ประกาศสอบราคา


แผน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง