Daily Archives: พฤศจิกายน 11, 2022

ร่วมมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ให้กับผู้ประสบปัญหาอุทกภัย

10 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 14.30 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบต.ดอนรวก ร่วมมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ให้กับผู้ประสบปัญหาอุทกภัย

ประชุมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุตำบลดอนรวก ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

10 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบต.ดอนรวก ร่วมประชุมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุตำบลดอนรวก ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนรวก โดย นายทองหล่อ มีใจดี ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนรวก ได้ชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนรวก และแนวทางการดำเนินงาน ต่อๆ ไป