Category Archives: ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดรื้อถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดรื้อถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการใส่ใจวัยเก๋ากับเรา อบต.ดอนรวก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการใส่ใจวัยเก๋ากับเรา อบต.ดอนรวก