องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ สนามกีฬาด้านหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในวันต้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ สนามกีฬาด้านหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก วันที่ 17 พฤษภาคม 2562นไม้ประจำปีของชาติ ณ สนามกีฬาด้านหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก วันที่ 17 พฤษภาคม 2562