Category Archives: กิจกรรม/โครงการ

โครงการใส่ใจวัยเก๋ากับเราองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง ธรรมะรักษาใจ อาหารรักษากาย…วัยชรา & กิจกรรมพิเศษ : ประชุมใหญ่ประจำปี / ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

29 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วยนางสาวนงค์รัก ชูราศรี กำนันตำบลดอนรวก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.ดอนรวก ร่วมโครงการใส่ใจวัยเก๋ากับเราองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง ธรรมะรักษาใจ อาหารรักษากาย…วัยชรา & กิจกรรมพิเศษ : ประชุมใหญ่ประจำปี / ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยมี นายเกรียงศักดิ์ เนตรประจักษ์ สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม เขต 2 เป็นประธานในโครงการ ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก


รวมเดินแบบการกุศลในงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

26 ธันวาคม 2565 นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก มอบหมายให้ นางปวีณ์พร ทวีนุช หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต.ดอนรวก นายปรีชา อ่องมะลิ ผู้อำนวยการกองช่าง รวมเดินแบบการกุศลในงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

 

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

23 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 16.00 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วยนางสาวนงค์รัก ชูราศรี กำนันตำบลดอนรวก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.ดอนรวก ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

มอบของขวัญให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลดอนรวก นักเรียนโรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม และนักเรียนโรงเรียนวัดสุขวราราม เนื่องในวันคริสต์มาส 2565

23 ธันวาคม 2565 นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วยนางสาวนงค์รัก ชูราศรี กำนันตำบลดอนรวก มอบของขวัญให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลดอนรวก นักเรียนโรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม และนักเรียนโรงเรียนวัดสุขวราราม เนื่องในวันคริสต์มาส 2565

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำผังเมืองรวม ครั้งที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริการบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 9:30  น.
นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก , นายทองม้วน สังข์จันทร์ รองนายก อบต.ดอนรวก , นายวิรัตน์ ศรีอุ่นดี รองนายก อบต.ดอนรวก  , นายปรีชา  อ่องมะลิ ผู้อำนวยการกองช่าง  และนายสมศักดิ์ บูชาพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำผังเมืองรวม ครั้งที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริการบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

ร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

22 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 07.30 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วยนางสาวนงค์รัก ชูราศรี กำนันตำบลดอนรวก ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.ดอนรวก นายอำนวย บุญเปรี้ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม และคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม ร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บริษัท พี.เอ็น.ซี.อินดัสเทรียล จำกัด สำนักงานใหญ่ มอบพัดลม 10 ตัว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลดอนรวก

บริษัท พี.เอ็น.ซี.อินดัสเทรียล จำกัด สำนักงานใหญ่ มอบพัดลม 10 ตัว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลดอนรวก โดยมีนายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวกขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ตามโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เด็ก ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

21 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 14.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ชมรมแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัดนครปฐม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ตามโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เด็ก ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการนี้ นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วย นางสาวนงค์รัก ชูราศรี กำนันตำบลดอนรวก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนรวก ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะและรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ให้กับ ผู้นำชุมชน และกลุ่ม อสม. ณ. หมู่ 2 ตำบลดอนรวก

20 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. นายเจษฎา เอี่ยมฐิติกุล นายก อบต.ดอนรวก พร้อมด้วย สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบต.ดอนรวก มอบถังขยะเปียก ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะและรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ให้กับ ผู้นำชุมชน และกลุ่ม อสม. ณ. หมู่ 2 ตำบลดอนรวก